Aktualności Aktualności

Powrót

WARSZTATY LOKALNE W SPRAWIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000

WARSZTATY LOKALNE W SPRAWIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszarów Natura 2000:

 

 1. Stawy Kiszkowskie PLH300050, które odbędą się 25 czerwca 2018 r., w godz. 10-13,
  w sali Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2 w Kiszkowie,
 2. Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, które odbędą się 26 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego, na Placu Zamkowym 7, w Środzie Wielkopolskiej,
 3. Kopanki PLH300008, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 9-11, w Szkole Podstawowej w Kopankach,
 4. Zamorze Pniewskie PLH300036, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 12-15,
  w Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach, przy ul. Dworcowej 37 w Pniewach,
 5. Dolina Samicy PLH300013, które odbędą się 28 czerwca 2018 r., w godz. 9-13,
  w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu,
 6. Będlewo-Bieczyny PLH300039, które odbędą się 29 czerwca 2018 r., w godz. 9-13,
  w sali Nadleśnictwa Konstantynowo, pod adresem Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ich celem jest zaprezentowanie podstaw prawnych i teoretycznych opracowywania pzo
oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki obszarów i przedmiotów ochrony. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy 15 minut przed spotkaniem oraz w trakcie przerwy.

 

Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Ramowy program warsztatów lokalnych:

 • powitanie i przedstawienie celu spotkania
 • prezentacja nt. projektów planów zadań ochronnych (podstawy teoretyczne)
 • przerwa kawowa
 • prezentacja dot. obszaru Natura 2000 oraz przedmiotów ochrony
 • podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy