Aktualności Aktualności

Powrót

Co w szyszce siedzi?

Co w szyszce siedzi?

Las, podobnie jak człowiek, jest organizmem żywym, rodzi się, dorasta, dojrzewa, starzeje się i umiera. Ale zanim z maleńkiego nasionka wyrośnie potężne drzewo, upłynie wiele lat. W tym czasie las wymaga nieustannej troski i zabiegów co najmniej trzech pokoleń leśników.

Na początku był chaos... Leśnicy powiedzieliby raczej, że na początku było drzewo. Duże, rozłożyste dojrzałe drzewo. Drzewo to wydało szyszki w których zamknięte były nasiona. Z nasion przy odpowiednich warunkach świetlnych, glebowych i wilgotnościowych wyrastają maleńkie drzewka - siewki. Następnie drzewka takie rosną i dojrzewają, a stworzony przez nie drzewostan przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe (uprawa, podrost, młodnik, drągowina, drzewostan dojrzewający), stając się ostatecznie drzewostanem dojrzałym, zdolnym do owocowania. I tak krąg życia się zamyka.

Rolą leśników jest dbać o prawidłowy przebieg tego procesu i rozwój drzewostanów, chronić je przed gradacjami owadów, chorobami grzybowymi,  pożarami, zwierzyną mieszkającą w lesie. Jednocześnie leśnicy starają się aby społeczeństwo miało jak największe korzyści z lasów, również w postaci surowca drzewnego - gdy drzewostan osiągnie już wiek rębności zostaje on wycięty, aby zrobić miejsce nowemu pokoleniu lasu.

Taka sytuacja miała miejsce w oddziale 162 h leśnictwa Mechlin. Rosnący tam drzewostan sosnowy zaczął wchodzić już w fazę terminalną i zgodnie z  Planem Urządzania Lasu zapadła decyzja o jego wycince. Aby pomóc przyrodzie i przyśpieszyć tempo odnowienia lasu, do pracy zabrali się pracownicy Nadleśnictwa Babki. Z koron ściętych drzew zebraliśmy około 400 kg szyszek sosnowych, które wysłane zostały do wyłuszczarni nasion w Jarocinie. Po procesie wyłuszczania otrzymamy około 4 kg nasion, które pozwolą obsiać nam kilka hektarów lasów. Dzięki temu lasy naszego Nadleśnictwa zachowają ciągłość i swój lokalny charakter, a kolejne pokolenie drzew będzie potomstwem tych, które rosły tu przedtem.


Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy