Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg na wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2019

Przetarg na wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2019

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki zachęca do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty.

 

*Zgodnie z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu dnia 12 listopada dniem wolnym od pracy, Nadleśnictwo Babki informuje o przesunięciu zebrania z Wykonawcami z dnia 12 listopada 2018 roku na dzień 13 listopada 2018 roku, na godzinę 9:00. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Aneksie nr 1 do SIWZ oraz w SIWZ po zmianach.

Materiały do pobrania