Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Przetarg na wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2019 - II postępowanie

Przetarg na wykonywanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2019 - II postępowanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki zachęca do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty.

 

UWAGA!

Zmiania uległ termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert ustalono na dzień 06 lutego 2019 roku na godzinę 07:00, zaś termin otwarcia ofert ustalono na dzień 06 lutego 2019 roku na godzinę 11:00.

Materiały do pobrania