Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek

Drewno opałowe i kominkowe
 
NADLEŚNICTWO BABKI - tel.(61)8788-043 wew. 22
Sprzedaż drewna opałowego iglastego i liściastego wyrobionego w postaci wałków 1,20 mb, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.30 w siedzibie nadleśnictwa. Odbiór drewna własnym staraniem w leśnictwie na podstawie faktury zakupu wystawionej przez dział sprzedaży nadleśnictwa.
 

SPRZEDAŻ W LEŚNICTWACH:

- Drapałka        we wtorki         w godzinach    715 – 1115

 - Kobylepole   we wtorki         w godzinach    1100 – 1500

 - Mieczewo     we wtorki         w godzinach    800 - 1200

- Rogalin          we wtorki         w godzinach    800 – 1200

- Mechowo      we wtorki         w godzinach    715 – 1115

- Błażejewo     w czwartki       w godzinach    900 – 1300

- Czmoń           w środy            w godzinach    715 – 1115

- Łękno             w czwartki       w godzinach    800 – 1200

- Mechlin          w środy            w godzinach    715 - 1115

 Sadzonki produkuje się na jednej szkółce o łącznej pow. 402 ar. Średnia produkcja roczna wynosi około 1200 tys. szt. Produkowane są przede wszystkim podstawowe gatunki lasotwórcze, a także w niewielkich ilościach gatunki ozdobne drzew i krzewów do nasadzeń przy osadach i leśniczówkach.