Obiekty obłsugujące ruch turystyczny w nadleśnictwie.

Nadleśnictwo Babki oferuje szeroką gamę obiektów przeznaczonych dla ruchu turystycznego.

Trasy konne

Nadleśnictwo Babki posiada wydzielone i oznakowane trasy do jazdy konnej

Trasy rowerowe

Przez tereny Nadleśnictwa Babki przebiegają trasy i szlaki rowerowe .