Wydawca treści Wydawca treści

Trasy konne

Nadleśnictwo Babki posiada wydzielone i oznakowane trasy do jazdy konnej

Korzystają z nich Stadniny koni, które mają podpisane stosowne porozumienia na świadczenie rekreacji konnej.
W porozumieniu są określone warunki korzystania z tras z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania różnych grup społecznych korzystających również z terenów leśnych