Wydawca treści Wydawca treści

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dursban 480 EC - środek służący do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

Dursban 480 EC - środek służący do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®) i jest zobowiązana do przestrzegania zasad promowanych przez FSC®.

Jedną z zasad jest prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC® określiła listę substancji aktywnych (FSC-STD-30-001a), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych), która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dursban 480 EC.

W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC®, musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-30-001 V1-0,  której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

RDLP w Poznaniu w latach 2018-2023 planuje użycie Dursbanu 480 EC do zwalczania pędraków na powierzchniach, gdzie będą prowadzone odnowienia lasu, zalesienia oraz na plantacjach nasiennych, z tego względu występuje do FSC® o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą konieczności użycia Dursbanu 480 EC. RDLP w Poznaniu wnosi o zgłaszanie uwag odnośnie możliwości użycia przez tutejszą dyrekcję środka ochrony roślin Dursban 480 EC, w terminie do 23 lutego 2018 r. Uwagi można zgłaszać na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań, lub elektronicznie: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, w tytule wpisując „konsultacje FSC- Dursban”.