Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Nadleśnictwo Babki zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC zidentyfikowało na swoim obszarze lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests).

„Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce" opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska" dostępne są do pobrania pod adresem: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

 Wyznaczanie lasów HCVF ma na celu ochronę bioróżnorodności, cech naturalnych lub ich specyficznych wartości, dopuszczając prowadzenie gospodarki leśnej w taki sposób, aby utrzymać wartości ochronne tych obszarów.

Procedura wyznaczenia lasów HCVF została zrealizowana na podstawie konsultacji społecznych, które prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Na terenie Nadleśnictwa Babki wyznaczono następujące kategorie „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych":

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.         Obszary chronione:

HCVF 1.1. a    Lasy w rezerwatach przyrody                                                        23,86 ha

HCVF 1.1. b    Lasy w parkach krajobrazowych                                              1535,46 ha

HCVF 1.2        Ostoje zagrożonych i ginących gatunków                                 345,79 ha

HCVF 3. – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.2        Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy                     462,89 ha

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1        Lasy wodochronne                                                                     3596,00 ha

HCVF 4.2        Lasy glebochronne                                                                         29,05 ha

HCVF 6.          Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (cmentarze, parki podworskie, pomniki przyrody, kapliczki,  ścieżki przyrodniczo-leśne, miejsca widokowe)   szt 66.

                                                                                                

Powierzchnia lasów HCVF może ulegać zmianie, gdyż dane są aktualizowane. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji lasów HCVF w Nadleśnictwie Babki jest Joanna Kicińska, tel. (61)8788043 w.33, e-mail: joanna.kicinska@poznan.lasy.gov.pl

Rozmieszczenie poszczególnych kategorii lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ilustrują zamieszczone poniżej mapy. Nie upubliczniamy informacji o lokalizacji ostoi zagrożonych i ginących gatunków.


UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

Ścieżki przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Babki:

1.     Kraina Modrej Przygody

Każdy z punktów ukazuje związek edukacji leśnej z odmiennym przedmiotem szkolnym: historią, geografią, językiem polskim, muzyką. Wyznaczono też punkty przybliżające zagadnienia gospodarki leśnej: proces. Atrakcją jest dwupoziomowe jezioro Modre, które można podziwiać z pomostu widokowego. Ścieżka ma charakter interaktywny. Uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką przez doświadczenie; elementy wyposażenia umożliwiają poznanie wielozmysłowe. Można też oglądać wystawę gniazd naturalnych, m. in. bielika i bociana czarnego. Na terenie szkółki znajduje się izba leśna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz liczne pomoce dydaktyczne.

LOKALIZACJA: Odrzykożuch, koło Tuczna

DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI: około 2 km

CZAS PRZEJŚCIA: 3-4 godziny

ODBIORCY: dzieci przedszkolne i szkół podstawowych, w wieku  4 – 13 lat

UDOGODNIENIA:  parking, toalety, miejsce na ognisko, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

  

 

2.     Łękno

Ścieżka przyrodnicza „Łękno" przebiega przez teren Leśnictwa Łękno

Pierwszy przystanek ścieżki znajduje się obok  leśniczówki i wigwamu. Jeden z przystanków wyznaczony jest obok trzech okazałych dębów – pomników przyrody.

W wigwamie można się schronić w czasie niekorzystnej pogody, zjeść posiłek regeneracyjny, odpocząć. Wewnątrz jest specjalnie przygotowane i zabezpieczone miejsce do rozpalania ogniska, wokół znajdują się ławeczki i stoliki, a obok pomieszczenia sanitarne.

LOKALIZACJA: Łękno

DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI: 3 km

CZAS PRZEJŚCIA: 3 godziny

ODBIORCY: dzieci przedszkolne i szkół podstawowych

UDOGODNIENIA:  parking, toalety, miejsce na ognisko.

 

 

 

 

W pobliżu znajduje się stała trasa do biegu na orientację – mapy można pobrać ze strony Nadleśnictwa Babki.

 

3.     Kotowo, Łęgi Mechlińskie

Miejsce biwakowe w Kotowie znajduje się w pobliżu rzeki Warta, przy przystani statku. W pobliżu rosną dęby pomnikowe. Przebiega tu trasa ścieżki przyrodniczej „Łęgi Mechlińskie".

LOKALIZACJA: Kotowo

UDOGODNIENIA: parking, toalety, miejsce poboru wody, miejsce na ognisko.