Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Babki
Nadleśnictwo Babki
61 8788-075, 61 8788-059
61 8788-107

Babki 2

61-160 Poznań

Biuro nadleśnictwa czynne od pon-pt 7:00-15:00

Sprzedaż drewna czynne od pon-pt 7:30-14:30

Konto bankowe: BZ WBK S.A. Poznań

nr konta 17 1090 1463 0000 0000 4601 4197

NIP 777-00-06-203

REGON: 630015525

Nadleśniczy
Robert Okińczyc
61 8788 075
Zastępca Nadleśniczego
Włodzimierz Wrzeszcz
61 8788 075
Główny Księgowy
Krzysztof Witkowski
61 8788 075
Sekretarz Nadleśnictwa
Krystyna Cherubin
61 8788 075
Inżynier nadzoru
Dawid Wójkiewicz
61 8788 075 w. 16

Pion Głównego Księgowego

Karolina Nowak
starszy specjalista ds. finansowych i funduszy zewnętrznych
Tel.: 61 8788-075 w.13
Małgorzata Walczak
specjalista ds. księgowych
Tel.: 61 8788-075 w.21
Joanna Malińska
księgowa
Tel.: 61 8788-075 w.13

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Izabela Furman
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu, ochrony lasu, szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 61 8788 075 w. 33
Joanna Kicińska
specjalista ds. ochrony przyrody, melioracji i turystyki
Tel.: 61 8788 075 w. 33
Krzysztof Radke
starszy specjalista SL ds. BHP, ochrony p.poż, łowiectwa, edukacji leśnej, lasów niepaństwowych
Tel.: 61 8788 075 w.14
Katarzyna Gomułkiewicz
starszy specjalista SL ds. mapy numerycznej, stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 61 8788 075 w. 15
Renata Adamkiewicz
specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 8788 075 w.22
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak
starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: 61 8788 075 w.17

Pion Sekretarza

Dominika Andrzejewska
specjalista ds. administracji
Tel.: 61 8788 075 w.25
Zbigniew Szymczak
robotnik obsługi
Tel.: 796-345-970
Bogusław Brzeziński
robotnik obsługi
Agnieszka Stachowska
starszy specjalista ds. administracji i turystyki
Tel.: 61 8788-075
Maciej Wierzbicki
specjalista ds. administracji, zamówień publicznych, administrator SILP
Tel.: 61 8788 075 w.34
Marlena Treumann
specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 61 8788 075 w.23

Pion Nadleśniczego

Paulina Malicka
specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 61 8788 075 w.27

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jasielski
komendant posterunku
Tel.: 61 8788 075 w.30
Mateusz Nowicki
strażnik leśny
Tel.: 61 8788 075 w.30