Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Z rewizytą w Volkswagenie

Z rewizytą w Volkswagenie

Pracownicy naszego Nadleśnictwa, na zaproszenie firmy Volkswagen, zapoznali się z procesem produkcji samochodu.

 

               W kwietniu 2018 r. pracownicy firmy Volkswagen Poznań wspólnie z Nadleśnictwem Babki na terenie Leśnictwa Kobylepole posadzili 2500 drzew z okazji 25 – lecia swojej firmy. W ramach kontynuowania współpracy 23 maja odbył się wyjazd pracowników Nadleśnictwa Babki do powstałego w 2016 roku Zakładu Produkcyjnego „Crafter” mieszczącego się w Białężycach nieopodal Wrześni, którego celem było poznanie zasad funkcjonowania firmy produkującej samochody.

Na wstępie, po powitaniu uczestników zostały przedstawione działania firmy Volkswagen z zakresu ochrony środowiska. Omówiono szczegółowo politykę środowiskową  i energetyczną firmy, oraz najciekawsze inicjatywny podejmowane w zakresie rozwoju i ochrony środowiska takie jak: cele i środki zaradcze efektywnego wykorzystania zasobów, podnoszenie świadomości środowiskowej, dialog z sąsiadami, niebieskie granty, akcje ekologiczne oraz współpracę z instytucjami i organizacjami.

Następnie została przedstawiona prezentacja przybliżająca zasady działania Nadleśnictwa Babki. Omówiono położenie, zasięg administracyjny nadleśnictwa, zasady gospodarowania i ochrony lasu, strukturę organizacyjną Lasów Państwowych oraz funkcje lasu. Dużym zainteresowaniem ze strony pracowników firmy Volkswagen cieszyły się tematy dotyczące ochrony przyrody, edukacji, turystyki, oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie zakładu z przewodnikiem. Pracownikom Nadleśnictwa Babki przedstawiono poszczególne etapy produkcji samochodu Volkswagen Crafter. Zwiedzanie rozpoczęło się od hali budowy karoserii. Największe wrażenie na zwiedzających z pewnością wywarły roboty wykonujące prace polegające na składaniu poszczególnych elementów samochodów. Kolejnym punktem zwiedzania była hala montażowa, w której obywały się dalsze procesy produkcyjne. Ich zwieńczeniem było wyprodukowanie gotowego do jazdy i testów samochodu.