Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

NIEBIESKI GRANT PRZYZNANY NADLEŚNICTWU BABKI

NIEBIESKI GRANT PRZYZNANY NADLEŚNICTWU BABKI

Niebieskie Granty to projekt Volkswagen Poznań stworzony w odpowiedzi na coraz większą potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Celem programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Nadleśnictwo Babki po raz pierwszy wzięło udział w tym projekcie. Zgłoszony projekt               pn: „I Ty możesz zwiększyć bioróżnorodność lasów” został nagrodzony Niebieskim Grantem w wysokości 6 000 zł.  Projekt będzie polegał na posadzeniu ok. 1000 szt. sadzonek gatunków drzew biocenotycznych. W celu realizacji zadania zostaną wytypowane i przygotowane powierzchnie leśne. Sadzonki zakupione zostaną z Arboretum Lesnego w Nadleśnictwie Syców. Do projektu zostaną zaproszone szkoły podstawowe i gimnazjalne, które znajdują się na terenie nadleśnictwa. W uzgodnieniu z dyrektorami szkół wyłonione zostaną grupy dzieci, które wraz z opiekunami udadzą w wyznaczone miejsce na terenie nadleśnictwa gdzie zapoznane zostaną z celami projektu oraz sposobem jej realizacji. Następnie grupy udadzą się na wyznaczone powierzchnie gdzie po przeszkoleniu przystąpią do sadzenia drzewek.

Zadanie ma na celu podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie.